Hospitaalweg 2a te Almelo

(+31) 0546 81 25 62
info@ttl-kamphuis.nl

Disclaimer

Wettelijke kennisgeving tot het gebruik maken van de website
Deze website is eigendom van Tandtechnisch Laboratorium Kamphuis. Door deze website te raadplegen of te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.??

Copyright?
� Copyright 2012 Tandtechnisch Laboratorium Kamphuis, Hospitaalweg 2a, 7607 TW Almelo, Nederland. All rights reserved.

Intellectueel eigendom?
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tandtechnisch Laboratorium Kamphuis. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Tandtechnisch Laboratorium Kamphuis.

Aansprakelijkheid ?
In geen geval is Tandtechnisch Laboratorium Kamphuis aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Tandtechnisch Laboratorium Kamphuis geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie ?
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. Tandtechnisch Laboratorium Kamphuis geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website. ??

Laatste wijziging?
Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 01 februari 2012. ??

Toepasbaar recht?
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.